Hoe doen we het?

1) Meten is weten

Op een slimme wijze en gebruikmakend van bestaande apparatuur meten we alle knooppunten in het transportnet.

2) Regelcapaciteit

Producenten en afnemers die regelbaar zijn, worden op de meest economische wijze op elkaar afgestemd.

3) Samenwerking

Dit is het moeilijkste onderdeel: aangeslotenen die met elkaar samenwerken en waarbij de contractuele relaties vastgelegd zijn. De klassieke netbeheerder heeft hier het grootste probleem, ofwel de grootste uitdaging voor de toekomst.

Sinds 2012 zijn we concreet bezig met www.ecofactorij.eu en www.windnet.nl.